Oferte aanvragen
Groothandel
Oferte aanvragen

Privacyverklaring

Introductie

Bedankt voor het bezoeken van de website van Carlo Glas en voor je interesse in onze producten en diensten. Bij Carlo Glas hechten we veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze uitgebreide privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we jouw persoonlijke gegevens behandelen.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Carlo Glas
Speelheuvelweg 3
5652 CH Eindhoven

Contactpersoon: Margriet Poulissen
E-mail: inof@carloglas
KVK: [KVK-nummer]
BTW: [BTW-nummer]
IBAN: [IBAN-nummer]

Verzamelde persoonlijke gegevens

 

1.1. Persoonlijke identificatiegegevens

Wanneer je contact met ons opneemt via onze website, telefonisch of per e-mail, kunnen we bepaalde persoonlijke identificatiegegevens verzamelen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We verzamelen deze gegevens alleen wanneer je ze vrijwillig aan ons verstrekt.

1.2. Gebruiksgegevens

We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over hoe je onze website gebruikt, zoals je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL’s, toegangstijden en websitepagina’s die je hebt bezocht. Deze informatie helpt ons bij het begrijpen van het gebruiksgedrag van onze bezoekers en stelt ons in staat om onze website en diensten te verbeteren.

1.3. Overige soorten gegevens

Naast de bovengenoemde types kunnen we ook betaalinformatie en andere relevante details verzamelen om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en onze dienstverlening te optimaliseren.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

 

2.1. Om te reageren op je vragen en verzoeken

We kunnen jouw gegevens gebruiken om te reageren op vragen, verzoeken of opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd via onze website, telefoon of e-mail.

2.2. Om onze diensten te leveren

Als je gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om deze diensten aan jou te leveren en te beheren, inclusief facturering, klantenservice en ondersteuning.

2.3. Voor verbetering en marketing

We kunnen de verzamelde gebruiksgegevens gebruiken om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en om deze te verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de gebruikerservaring en het aanpassen van de inhoud aan jouw interesses. Ook kunnen we je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

3.1. Analyse van bezoekersgedrag

We kunnen je IP-adres en andere gebruiksgegevens gebruiken om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren. Deze analyse helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren, de website te optimaliseren en gerichtere marketingacties uit te voeren. Deze verwerking van je IP-adres gebeurt in overeenstemming met de relevante privacywetgeving en -regels.

Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn en hebben procedures geïmplementeerd om eventuele inbreuken op de beveiliging van gegevens te voorkomen en te detecteren.

 

Gegevensuitwisseling met derden

 

4.1. Vertrouwde dienstverleners

We kunnen vertrouwde externe dienstverleners inschakelen om namens ons bepaalde taken uit te voeren, zoals het verwerken van betalingen of het leveren van technische ondersteuning. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

4.2. Wettelijke vereisten

We kunnen jouw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, rechterlijke bevelen of juridische procedures.

4.3. Overige derden

Daarnaast kunnen we jouw gegevens delen voor analytische doeleinden en om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

5.1. Cookies en trackingtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om je surfervaring te verbeteren, de websiteprestaties te analyseren en eventuele problemen te identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de functionele aspecten van onze website, terwijl andere ons helpen om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt.

6.1. Betaalinformatie

Alle online betalingen worden beveiligd verwerkt via derde partij betalingsdienstverleners. Wij slaan geen betaalgegevens zoals creditcardnummers op onze servers op. Voor meer informatie over hoe je betaalinformatie wordt verwerkt en bewaard, raadpleeg het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstverlener.

7.1. Retourbeleid

Voor informatie over retouren en terugbetalingen, en hoe daarbij met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan, verwijzen we je naar ons [Retourbeleid].

8.1. Verzending en Logistiek

Om je bestelling te kunnen leveren, delen wij noodzakelijke persoonlijke gegevens met logistieke partners en vervoerders. Deze partijen zijn contractueel verplicht om je gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen.

9.1. Externe plug-ins en diensten

Onze website maakt gebruik van externe plug-ins en diensten die ook gegevens kunnen verzamelen. We raden je aan om ook de privacyverklaringen van deze derde partijen te lezen.

10.1. GDPR-compliance

Voor gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Unie, voldoet onze dataverwerking aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Als je vragen hebt over jouw rechten onder de GDPR, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

11.1. Aansprakelijkheid bij datalekken

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeautoriseerde toegang tot je gegevens tenzij dit te wijten is aan nalatigheid van onze kant. Bij een datalek zullen wij de relevante autoriteiten en betrokken individuen informeren zoals wettelijk vereist.

12.1. Gebruik van Google Fonts

Voor een consistente en aantrekkelijke weergave van onze website maken wij gebruik van Google Fonts. Wanneer je onze website bezoekt, worden de benodigde lettertypen rechtstreeks door je browser geladen van de servers van Google. Hierbij kan Google je IP-adres verzamelen. De verwerking van deze gegevens gebeurt door Google en valt onder hun privacybeleid. Voor meer informatie over hoe Google met je gegevens omgaat, kun je hun privacybeleid raadplegen.

13.1. Gegevensbewaring

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, of om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

14.1. Minderjarigen

Onze website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de leeftijd van 18 jaar.

15.1. Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over jou hebben verzameld, en om deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze rechten.

16.1.Social Media Integratie

Onze website kan integraties bevatten met sociale media platforms. We hebben geen controle over de gegevens die deze platforms verzamelen. We raden je aan de privacybeleidslijnen van deze platforms te raadplegen.

17.1. Updates aan deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken of voor andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

18.1. Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website staan vermeld.

Je hebt al vermeld dat je Google Fonts gebruikt, wat goed is. Afhankelijk van andere technologieën of diensten die je gebruikt (zoals Google Analytics, Facebook Pixel, etc.), zou je daar ook secties voor kunnen toevoegen.

Let op: Ik ben geen juridisch expert. Het is altijd goed om met een juridisch adviseur te overleggen bij het opstellen of wijzigen van een privacyverklaring.

 

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. Dit omvat het recht om:

  • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we van jou hebben
  • Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens te verzoeken
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
  • Verwijdering van jouw gegevens te verzoeken
  • Beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken
  • Overdraagbaarheid van jouw gegevens te verzoeken

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten of als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, jouw persoonlijke gegevens of onze gegevensbeschermingspraktijken, kun je contact met ons opnemen via de contact gegevens dit in de footer worden genoemd.

Disclaimer voor Carlo Glas

Inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Carlo Glas aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden, of voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie.

Externe Links

Deze website bevat links naar externe websites waarover Carlo Glas geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites.

Gebruik van de Website

Carlo Glas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de op deze website beschikbare informatie.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder maar niet beperkt tot materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en overige rechten, zijn eigendom van Carlo Glas of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Veranderingen en Updates

Carlo Glas behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is aanbevolen deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met Margriet Poulissen, info@carloglas.nl.